Loading
Move Commons Sin ánimo de lucro, Reproducible, Reinforcing the Town/community/society Commons, Horizontal


Titular notícies

KEVLAR FOTOPERIODISTES ofereix 20 BEQUES de FORMACIÓ

Divendres 1 Juny 2012


L'associació de fotoperiodistes Kevlar en el seu afany per millorar la formació en l'àmbit de la fotografia i del fotoperiodisme convoca unes beques de formació per participar en els cursos de fotoperiodisme que Reporter Academy realitzarà als Balcans entre el desembre del 2012 i el setembre del 2013. Són unes beques que es concediran a persones interessades en la fotografia i a persones amb formació fotogràfica que vulguin formar-se en el camp del fotoperiodisme. Es concediran en total 20 beques que s'assignaran per ordre de sol·licitud sempre que els beneficiaris reuneixin les condicions que es demanen. 

Per poder accedir a la beca cal  que el beneficiari prengui part com un alumne més al curs "Practicum Fotogràfic o Fotoperiodístic Balcans" organitzat per Reporter Academy. 

Calendari: Les beques es concedeixen per participar als cursos del desembre del 2012, abril del 2013, juliol del 2013 i agost 2013. 

Import de les beques:  Les beques tenen una dotació econòmica de 500 €. Els 500 € a pagar inclouen totes les despeses del curs:- materials, curs, el viatge (amb sortida des de Barcelona) i els desplaçaments, l'allotjament i la manutenció i el certificat de participació del curs.

Forma de pagament: El pagament dels 500 €., s'ha de fer efectiu en el moment de sol licitar la beca., en dos terminis, un de 275 €, en el moment de sol·licitar la beca, i els 225 € restants amb data limiti 1 de setembre de 2012. La beca no es farà efectiva fins que s'hagi realitzat el primer pagament.

Anul·lacions: En el cas que sorgís algun problema per participar en el curs, el becat té l'opció de canviar les dates del curs. En cas que no fos possible Kevlar Fotoperiodistes oferiria la beca a altres persones interessades retornant l'import pagat (sempre que s'avisi amb temps sufiecient).

Disposició final: Els becats estan obligats a fer referència en els seus currículums que han accedit a una beca de Formació KEVLAR FOTOPERIODISTES .

Com sol·licitar i tramitar la beca de formació: 

1. Enviar un email a info@fotoperiodisteskevlar.org. En l'assumpte ha d'indicar beca 2012-2013. Cal indicar nom, edat, cognoms, i l'email de contacte.

2. Us enviarem la confirmació de la beca i us indicarem el compte corrent on s'haurà de fer el primer ingrés de 275 € en un termini màxim de 5 dies.

+ INFORMACIÓ

Per a més informació de les beques podeu contactar per telèfon al 93 722 05 98

Més informació a www.reporteracademy.org

Últimes Notícies


  logo comsoc comunicacio social Qui som

Ass. COMSOC


Contacte

Col·labora
Què fem

El Portal


Ràdio

Tallers
Segueix-nos

Facebook


Twitter

Vimeo